Bosch Partner


Opleidings programma van Bosch in samenwerking met Autobedrijf Hermans. Een beperkte samenwerkingsvorm voor de universele garage op technisch gebied die zijn eigen identiteit wil handhaven. BIS richt zich op specifieke technische kennis voor de reparatie van Bosch injectiesystemen.


  • Opleidingen en trainingen gericht op diagnose en reparatie van injectiesystemen.
  • Beschikken over de nodige technische bagage en tools om aan moderne injectiesystemen te kunnen sleutelen.
  • Ondersteuning door Bosch.
  • Begeleiding tijdens en na het opleidingstraject door de grossier.
  • De mogelijkheid om BIS partner te worden (herkenbaarheid d.m.v. het BIS schild).
  • Toegang tot regelmatige updates van technische informatie en de mogelijkheid tot bijscholing.